เกมส์สาธิตเพื่อให้ สหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ “รับรอง” และส่งผลให้ชาติสมาชิกนำไป...

โปรสมัครสมาชิกใหม่

เกมส์สาธิตเพื่อให้ สหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ “รับรอง” และส่งผลให้ชาติสมาชิกนำไปฝึกปฎิบัติ เตรียมเปิดซิง ทัวร์นาเม้นต์แรก ศึกตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 35 ช่วงเดือนกันยายน 2564 นี้ที่ จ.อุดรธานีเป็นเจ้าภาพ


#เกมสสาธตเพอให #สหพนธเซปกตะกรอนานาชาต #รบรอง #และสงผลใหชาตสมาชกนำไป

ติดตามต่อได้ที่ https://th-th.facebook.com/takrawworld/

สมัครเว็บพนันออนไลน์

By admin