ชายคนหนึ่ง ยอมเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเล
เพื่อมายังจุดหมายอันเป็นถิ่นกำเนิดของ "ตะกร...

โปรสมัครสมาชิกใหม่

ชายคนหนึ่ง ยอมเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเล
เพื่อมายังจุดหมายอันเป็นถิ่นกำเนิดของ “ตะกร้อ”

จากความประทับใจในการชมผ่านหน้าจอ
สู่ความหลงไหลและมุ่งมั่นที่จะเล่นตะกร้อให้ได้

นี่คือเรื่องราวของ “ยู ติง จัน” ผู้บุกเบิกกีฬาตะกร้อในใต้หวัน
และฝันไกลว่าซักวันบ้านเกิดของเขา
จะต้องเล่นตะกร้อเก่งให้ได้

ขอบคุณเรื่องราวจาก : Yu Ting Jan

#SANAMTAKRAW​​
#TAKRAWINSPIRATION​
Presented by นันยาง Nanyang


#ชายคนหนง #ยอมเดนทางขามนำขามทะเลเพอมายงจดหมายอนเปนถนกำเนดของ #ตะกร

ติดตามต่อที่ https://th-th.facebook.com/sanamtakraw/

สมัครเว็บพนันออนไลน์

By admin